KATA kalkulátor

A kalkulátorban az alábbi feltételezésekkel éltünk az összehasonlíthatóság érdekében:

  1. Tao-s adóalany esetén, egy ügyvezető vesz ki személyes közreműködés címén díjazást, illetve ő veszi ki a nyereséget osztalék formájában.

  2. A kalkulátor KATA esetében csak egy adózó után számolja a tételes adót.

  3. A kalkulátor úgy számol, hogy Tao-s adózó is kiveszi osztalékként a teljes adózás utáni nyereségét (egyéni vállalkozónak a teljes adózás utáni nyerségét ki kell vennie osztalékként).

KATA kalkulátor
Éves nettó árbevétel
Ft  
Éves költség, kivéve bérköltség
Ft .
Alkalmazottak éves bérköltsége és szochoja
Ft  
Van-e 36 órát meghaladó munkaviszonya (1)
 
Havi vállalkozói kivét (2)
Ft  
Legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység
 
Cégeknek értékesített termékek aránya (bruttó ár)
%

Munka- vállalók száma Havi Bruttó bér (Ft) Tényleges munkiadő és a teljes munkaidő aránya (%) Kedvezmény típusa Összes havi kedvezmény mértéke (Ft) Havi bérköltség (Ft)
Összesen

Szja-s egyéni vállalkozó
Tao
Evás egyéni vállalkozó
KATA
Bevétel Ft Ft Ft Ft
Költség, kivéve bérköltség Ft Ft Ft Ft
Alkalmazottak bérköltsége és szochoja Ft Ft Ft Ft
Vállalkozói kivét, illetve személyes közreműködés díja Ft Ft Ft Ft
Vállalkozó saját maga után fizetendő szochoja és szakképzési hozzájárulása (3) Ft Ft Ft Ft
Bevétel-költségek Ft Ft Ft Ft
A vállalkozás eredményét terhelő adó (4) Ft Ft Ft Ft
Vállalkozó saját maga után fizetendő nyugdíjjáruléka Ft Ft Ft Ft
Vállalkozó saját maga után fizetendő egészségbiztosítási járuléka Ft Ft Ft Ft
Vállalkozó saját maga után fizetendő munkaerő-piaci járuléka Ft Ft Ft Ft
Vállalkozó saját maga után fizetendő szja-ja (5) Ft Ft Ft Ft
Osztalék Ft Ft Ft Ft
Osztalék közterhei (Szja+ EHO)(6) Ft Ft Ft Ft
Céges vevők által visszaigényelhető áfa Ft Ft Ft Ft
Fizetendő közteher Ft Ft Ft Ft
Fizetendő közteher - vevők által visszaigényelhető áfa Ft Ft Ft Ft
Vállalkozó nettó jövedelme - vállalkozás vesztesége Ft Ft Ft Ft

(1) Csak arra az esetre használható a kalkulátor, ha vállalkozó főállású, vagy van mellette 36 órát meghaladó munkaviszonya.

(2) Evás egyéni vállalkozó esetében egyoldalú nyilatkozatban nem vállalja, hogy járulékokat a TB-szerint minimálbérnél (minimálbér 1,5-szeresénél) magasabb jövedelemalap után fizeti meg.

(3) Nem köteles szakképzési hozzájárulás megfizetésére az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, végrehajtó iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda tevékenységében a személyesen közreműködő tag a szociális hozzájárulási adóalapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját.

(4) Minimumadóról tett nyilatkozatot nem veszi figyelembe a kalkulátor.

(5) Családi kedvezményt nem érvényesít.

(6) Tao-ról KATA-ra áttérés esetében az átlépés előtt a kisadózók tételes adóját választó mikrovállalkozásnak a cégben felhalmozott, ki nem fizetett jövedelmek után osztalék utáni adót kiváltó adót kell fizetnie. A kalkulátor ezzel nem számol.